Picture
Nedostatečně komunikovaná úprava náměstí Svobody zavdala rezervovanému postoji Vsetíňáků k rekonstrukcím veřejných prostranství. Ne všichni ale zůstávají u domácího stěžování. Po občanské iniciativě "Osvoboďme náměstí" se do aktivní debaty s radními města Vsetína pustili obyvatelé domů, které přiléhají parku Trávníky-Rybníky. Park v blízké době čekají úpravy. Veřejné projednání těchto úprav však místní obyvatelé vyděsilo. S cílem předejít opakování scénáře neúspěšné přestavby náměstí Svobody se aktivní obyvatelé přilehlých domů pokouší zahrnout názory občanů do finální podoby parku. Jak se situace vyvíjí popisuje jedna z iniciátorek, Soňa Trochtová. 
Držíme iniciativě palce a věříme, že budou vzorem pro další obyvatele Vsetína, kteří nejsou spokojeni s tím, jak s nimi město jedná. Zájem občanů o veřejné záležitosti je nejlepším lékem na dnešní krizi politiky. 
---------------------------------------------------------------------------------
V letech 2009 a 2010 proběhla dvě setkání městských zastupitelů s občany, na kterých byla možnost vyjádřit se k plánovaným úpravám parku u trati. Účastnil se jich mimo jiné i architekt Zdeněk Sendler, který pochválil stávající trasy chodníků a stezek jako maximálně využívajících plochy parku. Z těchto setkání vyplynulo, že občané chtějí renovaci, která bude zachovávat stávající koncept parku, zachová jeho klidný ráz i zeleň v této oblasti. Upravit by se měl povrch chodníků, doplnit lavičky, odpadkové koše, světla a vybudovat hřiště pro děti. Návrhů zaznělo hodně.

V roce 2012 vypracovali architekti plán renovace na základě zadání městského úřadu. Měl vycházet z předcházejících jednání. 17. července 2012 proběhla přímo v parku na Trávníkách diskuze s občany, architekty i zastupiteli města. Jak se píše na oficiálních stránkách města, diskuze byla bouřlivá. Ano, byla. My, občané a obyvatelé přilehlých domů jsme zde vyjádřili své názory, které doplňovaly všudypřítomné emoce. Akce nebyla z mého pohledu dobře organizovaná, chyběl zapisovatel, diskutující se navzájem překřikovali, nebyl nikdo, kdo by zavedl nějaký řád a dokázal tuto akci vést. Vládl chaos. Až na popud nás, obyvatel, se začaly sepisovat návrhy přímo na místě, ty jsme předali zástupcům města.

Architekti se zde snažili představit plán, který byl v parku k vidění již několik dní před veřejnou diskuzí. Nutno pochválit organizátory, že toto bylo občanům k dispozici. Na zastávce autobusu i přímo v parku byly dostatečně velké nákresy renovace i s vysvětlivkami. I v domech na nástěnkách se objevily menší plány a lidé měli možnost je prostudovat. Co tento plán obsahoval popíšu stručně. Stávající trasy chodníků se zruší. Nahradí je tři metry široká stezka, kopírující trasou kolejí. Tedy rovná komunikace namísto stávajících klikatých chodníčků (které na posledních setkáních arch. Sendler chválil). Odpočivadla (celkem devět) by byla umístěna u této rovné multifunkční komunikace a sloužily by pro cyklisty, bruslaře, chodce, ale i děti a seniory. Jsou plánována z betonu a doplnila by je 2,2 metrů vysoká a 8 metrů dlouhá betonová zeď, u které by měly stát lavičky. Zrušeny by byly široké chodníky za domy. Ty by byly nahrazeny jen 1,2 metrů širokými cestičkami z vymývaného betonu, za domy by byly umístěny betonové zídky s předzahrádkami. Návrh nepočítá s téměř žádnou opravou podchodu - ten nepatří městu, nýbrž Českým drahám, které jsou zodpovědné za jeho stav. V neposlední řadě se vykácí 100 stromů! Tyto stromy nebyly v plánu nijak zakresleny!

Toto jsou body, které vyvolaly hlavní emoce. Nikdo z diskutujících (krom jednoho muže) nebyl spokojen s nabízeným návrhem. Lidé chtějí opravit park, stávající chodníky, doplnit poničené lavičky a odpadkové koše, opravit podchod, který je vsetínskou noční můrou. Ale nechtějí kácet tolik stromů, nechtějí další beton ve svém okolí. Nechtějí tak širokou rovnou stezku, na které vzhledem k plánované využitelnosti cyklisty i chodci nebude zachována bezpečnostní situace jako dosud.

2. srpna proběhla schůzka zastupitelů s architekty, na kterých měly být předány návrhy na změny v plánech. Z tohoto jednání ještě nejsou informace, jako zástupci občanů těchto sídlišt chceme znát výsledky jednání a budeme se o ně aktivně zajímat. Nechceme si nechat zničit park, který máme denně před očima a považujeme jej za součást svého domova. Pro nás není rozhodující rychlost úpravy, ale její kvalita. Také je třeba říci, že 14. října 2012 by měl být definitivní návrh parku hotov a v únoru 2013 by se mělo začít s jeho rekonstrukcí.

Tato akce a zkušenost se zničeným náměstím Svobody vyburcovala nás, obyvatele přilehlých domů k tomu, abychom se více začali zajímat, co se v našem městě děje. Spousta obyvatel těchto sídlišť je šťastná, že je v jejím okolí tolik zeleně. Ano, jistě, také jich je spousta nespokojena, hlavně s neudržováním parku, s nevynášením odpadkových košů, s poničenými lavičkami, špatným povrchem chodníků a nefunkčními hřišti.

Já parkem chodím do práce i z práce, k rodičům i na nákup. Když jsem onehdy hlídala přes dovolenou kamarádce psa, vyzkoušela jsem si i roli pejskaře. Trasy chodníků umožňují jít pokaždé jinudy, měnit si svou cestu, vidět park z jiné perspektivy. Cestou parkem oslovuji lidi, kteří tudy procházejí, aby se vyjádřili k rekonstrukci parku. Všichni, se kterými jsem mluvila, mají zájem o zachování parku, mají zájem, aby byl rekonstruován citlivě, ne o to, aby byl zcela změněn a prioritou byla snadnost údržby.

Jak jsem již napsala, parkem chodím skoro pořád a všímám si a vidím. Za poslední dny se dějí změny, v podchodu začalo svítit světlo, stromky zasazené před dvěma lety a mající v kůře zařezané úvazy od kolíků jsou převázány, korunky mají zastřižené, koše se také vynášejí nějak častěji. To je vše strašně dobře, protože to znamená, že nás někdo slyší a má zájem.

Soňa Trochtová
SonaTrochtova@seznam.cz


 

Leave a Reply.