Debaty o náměstí Svobody utichly. Červnové setkání s architektem Kovačevićem, ke kterému jsme občanskou iniciativou Osvoboďme náměstí, veřejným protestem a stovkami podpisů pod otevřený dopis město vyburcovali, prozatím zůstává posledním veřejným krokem, který naši radní ve věci náměstí podnikli. Náměstí je znovu ponecháno ve vegetativním stavu. 

Do konce června 2012 probíhala na webových stránkách města Vsetína anketa, v rámci které měli občané možnost hlasovat o navrhovaných úpravách náměstí. Výsledky ankety však doposud nebyly zveřejněny, stejně tak nebyly podniknuty žádné kroky ve věci reklamace náměstí u vyhotovitele, jak politici ve veřejné debatě s architektem slibovali. 

"V současné době probíhá dále shromažďování podkladů pro posouzení možného nároku objednatele na náhradu škody z titulu vadného díla, což by byl tedy další možný nárok objednatele, který lze v souladu s právními předpisy a uzavřenou smlouvou o dílo uplatnit paralelně s nároky vyplývajícími z odpovědnosti za vady předmětného díla," uvedla úřednice z Odboru investic a strategického rozvoje Marie Čevorová. Finanční prostředky získané z reklamačního řízení, v rámci kterého se město chystá uplatnit nárok na náhradu za vady díla, měly sloužit dle slov starostky Táborské k financování dalších úprav náměstí. 

"Výsledky ankety jsme si nechali na základě zákona o svobodném přístupu k informacím zaslat. Zjistili jsme také, že architekt Kovačević podněty z veřejného jednání a internetové ankety zapracuje do plánu na úpravy náměstí až ve čtvrtém čtvrtletí roku 2012. Z doby trvání zapracování úprav a otálení se slibovanou reklamací vad u vyhotovitele vyvozujeme, že náměstí Svobody bude ladem ležet ještě pár let. Snad se nakonec nebude jevit jako absurdní odmítnutí dotace z Evropské unie, která měla podobu náměstí zakonzervovat na pět let. Snad se do roku 2016 s náměstím pohne," uvedla koordinátorka iniciativy Osvoboďme náměstí Klára Bažantová.

klara.bazantova@gmail.com
736 435 829

Výsledky ankety si můžete prohlédnou zde:
 

Leave a Reply.