V pátek 15. června proběhla v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vsetíně tisková konference, která shrnula aktuální vývoj situace kolem Náměstí svobody. Představitelé Vsetína společně s architektem projektu Igorem Kovačevičem přednesli závěry z veřejné akce „Návrhy změn Náměstí svobody“, na které bylo představeno a diskutováno šest možných budoucích podob náměstí. O tom, jak vše na zmíněné akci proběhlo a na čem se občané, pan architekt a vedení města shodli, jsme informovali v tomto článku.

Na tiskové konferenci na Městském úřadě jsem představil stanoviska iniciativy Osvoboďme náměstí a shrnul jsem jejich základní body. Zdůraznil jsem, že pozitivně vnímáme veřejné projednávání a jakékoliv veřejné akce vítáme. Absurdní byla reakce místostarosty města Stanislava Pavelce, který popřel existenci naší iniciativy a doslova řekl, že „jsme Strana zelených“. Pominu-li fakt, že sám nejsem členem této strany, dovolím si upozornit na absurdnost, zbytečnost a nesmyslnost místostarostovy poznámky. Názorně totiž ukazuje způsob, jakým někteří představitelé města vnímají občanskou angažovanost. Na jakoukoliv věcnou aktivitu (nikoliv kritiku!) nahlíží jako na politický útok. Namísto pozitivního přístupu k existenci partnera, se kterým mohou vést dialog o aktuálních problémech města, dochází z jejich strany k izolaci a absenci komunikace. 

Je na místě vyzvat k boji za změnu tohoto způsobu myšlení. Pokud jej představitelé města překonají, budou všechny jejich kroky vnímány občanskou veřejností přeci jen v jiném (pozitivnějším) světle.

Pod občanskou iniciativou Osvoboďmě náměstí je podepsáno celkem jedenáct občanů různých profesí a zájmů. Členy Strany zelených jsou dva, jak také transparentně uvádíme v sekci “Kontakty” na našem webu. Pro úplnost pak dodejme, že mimo dvou členů Strany zelených se na akcích Osvoboďme náměstí podílí také členové Valašské filmové společnosti, Sekce experimentálnho knihovnictví, Amnesty International a folklorního souboru Jasénka, pokud by se někdo domníval, že tato informace může být k našim aktivitám relevantní.

Karel Gargulák


Michal Berg, předseda základní organizace Strany zelených a člen iniciativy Osvoboďme náměstí: “Jelikož nám opravdu záleží na veřejném prostranství města Vsetína, profilujeme iniciativu Osvoboďmě náměstí jako nepolitickou. Uvědomuji si, že přímé zahrnutí agendy náměstí Svobody mezi témata Strany zelených by mohlo pomoci získat nějaké “politické body” ve Vsetíně, na druhou stranu by ale z rozprav nad náměstím učinilo věc čistě politickou, což nechceme. Vždyť máme stejný cíl - zlepšit situaci s náměstím. Rád bych, aby vsetínští zastupitelé vnímali aktivní občany jako důležitého aktéra v dialogu a neosočovali je neustále z politických zájmů. To je vůči zástupcům iniciativy i všem ostatním aktivním občanům, kteří nejsou členy politických stran a nemají žádné politické ambice, nefér. Doufám, že jednou bude politická reprezentace města Vsetína nazírat na občanskou společnosti jako na plnohodnotného partnera”. Leave a Reply.