Picture
Rok uplynul od oficiálního předání zrekonstruovaného náměstí Svobody a město Vsetín uspořádalo první veřejnou debatu nad jeho neutěšeným stavem. Občanská iniciativa “Osvoboďme náměstí” jakékoli veřejné akce vítá a vnímá je jako podnětnou půdu pro vytváření preventivních postupů pro budoucí projekty. 
 
Veřejné projednání úprav náměstí Svobody přineslo první konkrétní návrhy, jak nefunkční náměstí upravit. Architekt Igor Kovačevič přednesl šest variant, kterým směrem by se úpravy mohly ubírat, včetně odhadu jejich finanční náročnosti. "Byli jsme velmi potěšeni vstřícným postojem a trpělivostí pana architekta, se kterou si vyslechl všechny podněty a návrhy občanů," uvedl Tomáš Koňařík z iniciativy Osvoboďme náměstí. "Zároveň vítáme jakékoli veřejné akce podobného typu jako podnětnou půdu pro vytváření preventivních postupů pro budoucí projekty města," dodal. 

Ve všech třech fázích čtvrteční veřejné debaty se lidé vyjadřovali zejména k základnímu problému - definici toho, jakou funkci náměstí Svobody pro občany Vsetína vlastně má. "Nakonec se podařilo najít shodu na čtyřech základních funkcích: průchozí prostor pro chodce, prostor pro krátkodobá zastavení a potkávání lidí, jako pietní místo s památníkem a jako prostor, který výrazně ovlivňuje mikroklima v okolních domech, zejména prašnost a teplotu," vyjmenoval výstupy z debaty Tomáš Koňařík.

Občané se také konstruktivně vyjadřovali k předložených tématům - možným úpravám řešení povrchu náměstí, vyššího zapojení zeleně nebo přidání městského mobiliáře. Z diskuse vyplynulo, že ani jedno z nabízených řešení nesplňuje požadavky stoprocentně, ale jejich vhodnou kombinací a dalším dopracováním je určitě možné se dostat k finálnímu a akceptovatelnému výsledku. "Je dobré, že ze strany vedení města padly i konkrétní termíny, tedy září pro představení finální verze úprav náměstí a jaro příštího roku pro plánovanou realizaci úprav," podotkl další člen iniciativy Osvoboďme náměstí Karel Gargulák.

Diskuse se vedla také o způsobu financování úprav, odhady nákladů jednotlivých variant se pohybovaly od 200 tisíc do 2,6 milionu korun. Zástupci vedení města informovali, že financování se bude řešit částečně z reklamací původní stavby, v případě nového mobiliáře pak z rozpočtu města, v úvahu připadají i další externí zdroje. "Ve shodě s panem místostarostou Kořenkem se domníváme, že by neměla být vybrána automaticky nejlevnější varianta, ale taková varianta, která bude funkční dlouhodobě a nevyžádá si za pár let opět nákladné změny," uvedl Karel Gargulák. "Dlouhodobé plánování, do kterého budou zapojeni i občané, je základem dobré správy města," dodal.

klara.bazantova@gmail.com
736 435 829

 

Leave a Reply.