Picture
Již na konci listopadu hodlá město Vsetín začít s kácením stromů v parku u trati na Rybníkách a Trávníkách a s navazující přeměnou parku. Obyvatelé domů přilehlých vsetínskému parku u trati návrhy revitalizace vnímají jako přehnané a zbytečné. Odmítají kácení stromů a snaží se radní přesvědčit o šetrnějším zásahu. Veřejná projednání, která město Vsetín zorganizovalo, vnímají zástupci občanů pouze jako alibi, za které město schová své favorizované řešení. 

“Občané okolních domů si přejí pouze opravit chodníky a doplnit mobiliář. Své připomínky jsme přednesli na dvou veřejných setkáních i na osobních schůzkách se zastupiteli města. Jako přímý účastník těchto setkání vím, že město respektovalo ve změnách plánů pouze dílčí a drobné úpravy a hlavní podněty občanů se v potaz nebraly. Šlo především o zachování původních tras chodníků a zastavení kácení stromů. Město nerespektuje názory občanů a snaží se prosadit zásadní změny ve struktuře parku, snad aby dosáhlo na dotace z EU,” shrnula situaci Soňa Trochtová, zástupkyně obyvatel.

“V tiskových zprávách města se však objevovaly a stále objevují titulky, že občanům se změny líbí. Považuji toto za nehorázné tvrzení a zkreslování skutečnosti,” dodala paní Trochtová.

Soňa Trochtová
SonaTrochtova@seznam.cz
739 654 229

 
 
Debaty o náměstí Svobody utichly. Červnové setkání s architektem Kovačevićem, ke kterému jsme občanskou iniciativou Osvoboďme náměstí, veřejným protestem a stovkami podpisů pod otevřený dopis město vyburcovali, prozatím zůstává posledním veřejným krokem, který naši radní ve věci náměstí podnikli. Náměstí je znovu ponecháno ve vegetativním stavu. 

Do konce června 2012 probíhala na webových stránkách města Vsetína anketa, v rámci které měli občané možnost hlasovat o navrhovaných úpravách náměstí. Výsledky ankety však doposud nebyly zveřejněny, stejně tak nebyly podniknuty žádné kroky ve věci reklamace náměstí u vyhotovitele, jak politici ve veřejné debatě s architektem slibovali. 

"V současné době probíhá dále shromažďování podkladů pro posouzení možného nároku objednatele na náhradu škody z titulu vadného díla, což by byl tedy další možný nárok objednatele, který lze v souladu s právními předpisy a uzavřenou smlouvou o dílo uplatnit paralelně s nároky vyplývajícími z odpovědnosti za vady předmětného díla," uvedla úřednice z Odboru investic a strategického rozvoje Marie Čevorová. Finanční prostředky získané z reklamačního řízení, v rámci kterého se město chystá uplatnit nárok na náhradu za vady díla, měly sloužit dle slov starostky Táborské k financování dalších úprav náměstí. 

"Výsledky ankety jsme si nechali na základě zákona o svobodném přístupu k informacím zaslat. Zjistili jsme také, že architekt Kovačević podněty z veřejného jednání a internetové ankety zapracuje do plánu na úpravy náměstí až ve čtvrtém čtvrtletí roku 2012. Z doby trvání zapracování úprav a otálení se slibovanou reklamací vad u vyhotovitele vyvozujeme, že náměstí Svobody bude ladem ležet ještě pár let. Snad se nakonec nebude jevit jako absurdní odmítnutí dotace z Evropské unie, která měla podobu náměstí zakonzervovat na pět let. Snad se do roku 2016 s náměstím pohne," uvedla koordinátorka iniciativy Osvoboďme náměstí Klára Bažantová.

klara.bazantova@gmail.com
736 435 829

Výsledky ankety si můžete prohlédnou zde:
 
 
Po občanské iniciativě Osvoboďme náměstí se do aktivní debaty s radními města Vsetína pustili obyvatelé domů, které přiléhají parku Trávníky-Rybníky. Park v blízké době čekají úpravy, podoba představená na veřejném projednávání v 17. července však místní občany vyděsila. S cílem předejít opakování kauzy náměstí Svobody se aktivní obyvatelé přilehlých domů pokouší ovlivnit radnici, aby zahrnula názory občanů do finální podoby parku. 

Červencové setkání s architekty a představiteli radnice svou funkci podle přítomných příliš nesplnilo. "Akce nebyla z mého pohledu dobře organizovaná, chyběl zapisovatel, diskutující se navzájem překřikovali, nebyl nikdo, kdo by zavedl nějaký řád a dokázal tuto akci vést. Prostě vládl chaos," upozorňuje jedna z aktivních obyvatel přilehlých domů Soňa Trochtová. "Až na popud nás, obyvatel, se začaly sepisovat návrhy přímo na místě, ty jsme předali zástupcům města," dodala.

Kámen úrazu leží podle ní v megalomanském návrhu, který razantně mění podobu parku. "Krom jednoho muže nebyl nikdo z diskutujících spokojen s nabízeným návrhem. Lidé chtějí opravit park, stávající chodníky, doplnit poničené lavičky a odpadkové koše, opravit podchod, který je vsetínskou noční můrou. Ale nechtějí kácet tolik stromů, nechtějí další beton ve svém okolí," komentuje situaci paní Trochtová. 

Obyvatelé jsou připraveni vzít osud parku do svých rukou a zajímat se o práci úředníků a politiků. V plánu je intenzivní komunikace s vedením města Vsetína. Soňa Trochtová v té souvislosti vyzývá všechny, komu není podoba parku lhostejná, aby se dostavili 4. září na další veřejné projednávání, keré se uskuteční v budově Alceda (ul. Záviše Kalandry 1096). "Musíme dát svým politikům najevo, že nám na parku záleží. Pokud vám není jedno, jak bude park vypadat, prosím, udělejte si čas a přijďte se podívat na to, co se děje. Verze představená na veřejném projednání byla opravdu nepřijatelná. Město sice slíbilo, že změny na přání občanů v původním projektu provede, ale bez občanské kontroly by mohl park dopadnout jako náměstí. Ukažme, že jsme ještě neztratili chuť a energii bojovat za správnou věc. Ukažme, že své město máme rádi a že nám záleží na tom, jak bude vypadat," dodává paní Trochtová.

Soňa Trochtová
SonaTrochtova@seznam.cz
739 654 229

 
 
Picture
S cílem předejít opakování scénáře neúspěšné přestavby náměstí Svobody se aktivní obyvatelé přilehlých domů parku u trati pokouší zahrnout názory občanů do finální podoby parku. Jak se situace vyvíjí popisuje jedna z iniciátorek, Soňa Trochtová. 
Schůzka s vedením města Vsetína

Po zděšení z návrhu na rekonstrukci parku u trati, která byla představená 17. 7.  2012 na veřejném projednání, jsme s paní Mynářovou začaly připravovat petici proti necitlivému použití betonu a masivnímu kácení stromů v parku. Než jsme ji však vyladily, objevily se různé zprávy, informující o úpravách návrhu projektu. Vzhledem k tomu, že  informace byly skutečně různé a z různých stran (od odstoupení  města od smlouvy s architekty až po reakce typu „už je dávno rozhodnuto“ požádaly jsme o schůzku na radnici u pana místostarosty Kořenka. Schůzka se uskutečnila 9. 8. a trvala více než hodinu a půl a v jejím průběhu se dostavila i paní starostka Táborská.

Nebudu komentovat průběh a způsob jednání, vycházím z  toho, že nám všem jde o místo, kde budeme dalších desítky bydlet a kudy denně chodíme. Troufám si říct, že informace od obyvatel přilehlých domů jsou pro tento projekt cenné. Vždyť každý mladý architekt se učí, že má-li být projekt domu ideální pro jeho uživatele, má se architekt na určitou dobu stát součástí rodiny. Měl by s ní splynout, stát se pozorovatelem a poznat její zvyky, záliby, aby mohl dům či zahradu ušit na míru. Informace jsme dostaly a ráda se o ně s vámi podělím.

Budou návrhy občanů zapracovány do projektu? 

Projektanti (firma Block, a.s.) dostali na schůzce s vedením města, která se uskutečnila 2.  8. , některé připomínky z veřejného projednávání. Ty mají být zapracovány do projektu. Zmizet by mělo něco z betonu, což nás těší. Zeleň by měla dojít menší újmy, což vítáme s nadšením. Jak nám bylo oznámeno, vedení města usoudilo, že (cituji pana místostarostu): „Tento park by se měl rekonstruovat v retro stylu a měl by být zachován jeho původní ráz.”

Z informací, které jsme obdržely, vyplynulo, že na Trávníkách nemá být hlavní multifunkční komunikace široká tři metry, jak bylo v původním návrhu. Její šířka by nově měla být 2,2 m.  Mně osobně přijde i tato šířka nevhodná. Vezměme si fakt, že staré chodníky nemají podloží a nejdou pouze zrekonstruovat, jak nám bylo řečeno. Vybudovat se prý musí chodníky nové. Nejsem sice stavařka a ani si na ni hrát nechci, nicméně logicky si dokážu vyvodit, že při budování nových chodníků se musí jít více do hloubky, dát nějaká drenáž a pak teprve povrchová úprava. To zcela určitě naruší kořenový systém některých stromů a zase zcela logicky, čím širší chodník, tím větší poškození  kořenů a následně okolní zeleně. Pan místostarosta nám také potvrdil, že v parku na Rybníkách by měla komunikace zůstat široká tři metry jako v původním plánu, z čehož už moc nadšení nejsme, věříme však, že když je možná úprava na jedné polovině parku, nebude problém ani na druhé. 

Zmizet by měla „odpočinková zákoutí“ z betonu. K diskutovaným předzahrádkám za domy dodám jen to, že jen velmi málo obyvatel okolních domů má dostatek času (pracující) nebo síly (senioři), aby mohli předzahrádky udržovat sami. Maminky také raději tráví čas s dětmi na hřištích než s motyčkou v ruce. Ve dvou domech by měla být provedena anketa, dotazy se patrně budou týkat parkovacích míst u domů. Tolik ze včerejšího setkání.

Co nás čeká dál?

Teď v úterý (14. 8.  od 9 hodin) se uskuteční další schůzka. Pan JUDr. Pavelec, pan Táborský (má na starosti komunikace), pan Štúrala (životní prostředí), projektanti, pan Mikulec z Technických služeb (údržba) se sejdou kvůli „nástinu nové komunikační sítě“. Začnou asi na radnici nad dentrologickým posudkem, pak by měli projít celý (?) park. Setkání není veřejné, nicméně nikdy není na škodu vědět, co se v našem okolí děje. Já osobně bych se přimlouvala ještě za zahradního architekta (nejlépe stálého). Jak jste si jistě všimli, za poslední dobu se vysazují nejčastěji lípy, okrasné hrušky, javory, černé jeřabiny, občas líska. Vždyť jsou desítky druhů stromů, které by mohly být v parku vysazeny. Každý správný park se tvoří roky, průběžně by se měl kontrolovat stav stromů, dlouhodobě plánovat jejich výsadba. A zase je tady odkaz na náměstí Svobody před zdravotní školou. Jak moc pěkně vypadají  mladé stromy stejného stáří vedle sebe,  nechám na estetickém cítění každého z vás. Mezi námi, nic moc, že?

Projednávání bude dále pokračovat 27. 8. jednáním na radnici, projektanti budou představovat svůj návrh. 4. 9. se odehraje veřejné projednávání upraveného projektu v Alcedu a já pevně doufám, že dojdeme k řešení, které bude co nejlepší pro okolní obyvatele a které bude šetrné k okolní přírodě. Ono pokácet strom trvá pár minut, ale na nový vzrostlý budeme čekat mnoho let a někteří se jich už ani nedožijí. Dnes se na stránkách města objevila zpráva o stavu rekonstrukce (tak si říkám, že je fajn, že jsme tam včera šly).

Park je tu pro lidi

Pokud vám není jedno, jak bude park vypadat, prosím, udělejte si čas a podívejte se, co se děje. Verze představená 17. 7. na veřejném projednání byla opravdu síla. Ukažme, že jsme ještě neztratili chuť a energii bojovat za správnou věc, ukažme, že své město máme rádi a že nám záleží na tom, jak bude vypadat.

Znáte-li lidi, kterým není lhostejné, kde budou žít, dej jim vědět, aby o parku nerozhodovali jen odborníci, ale braly se i názory lidí, kteří park užívají.


Soňa Trochtová
SonaTrochtova@seznam.cz

 
 
Picture
Nedostatečně komunikovaná úprava náměstí Svobody zavdala rezervovanému postoji Vsetíňáků k rekonstrukcím veřejných prostranství. Ne všichni ale zůstávají u domácího stěžování. Po občanské iniciativě "Osvoboďme náměstí" se do aktivní debaty s radními města Vsetína pustili obyvatelé domů, které přiléhají parku Trávníky-Rybníky. Park v blízké době čekají úpravy. Veřejné projednání těchto úprav však místní obyvatelé vyděsilo. S cílem předejít opakování scénáře neúspěšné přestavby náměstí Svobody se aktivní obyvatelé přilehlých domů pokouší zahrnout názory občanů do finální podoby parku. Jak se situace vyvíjí popisuje jedna z iniciátorek, Soňa Trochtová. 
Držíme iniciativě palce a věříme, že budou vzorem pro další obyvatele Vsetína, kteří nejsou spokojeni s tím, jak s nimi město jedná. Zájem občanů o veřejné záležitosti je nejlepším lékem na dnešní krizi politiky. 
---------------------------------------------------------------------------------
V letech 2009 a 2010 proběhla dvě setkání městských zastupitelů s občany, na kterých byla možnost vyjádřit se k plánovaným úpravám parku u trati. Účastnil se jich mimo jiné i architekt Zdeněk Sendler, který pochválil stávající trasy chodníků a stezek jako maximálně využívajících plochy parku. Z těchto setkání vyplynulo, že občané chtějí renovaci, která bude zachovávat stávající koncept parku, zachová jeho klidný ráz i zeleň v této oblasti. Upravit by se měl povrch chodníků, doplnit lavičky, odpadkové koše, světla a vybudovat hřiště pro děti. Návrhů zaznělo hodně.

V roce 2012 vypracovali architekti plán renovace na základě zadání městského úřadu. Měl vycházet z předcházejících jednání. 17. července 2012 proběhla přímo v parku na Trávníkách diskuze s občany, architekty i zastupiteli města. Jak se píše na oficiálních stránkách města, diskuze byla bouřlivá. Ano, byla. My, občané a obyvatelé přilehlých domů jsme zde vyjádřili své názory, které doplňovaly všudypřítomné emoce. Akce nebyla z mého pohledu dobře organizovaná, chyběl zapisovatel, diskutující se navzájem překřikovali, nebyl nikdo, kdo by zavedl nějaký řád a dokázal tuto akci vést. Vládl chaos. Až na popud nás, obyvatel, se začaly sepisovat návrhy přímo na místě, ty jsme předali zástupcům města.

Architekti se zde snažili představit plán, který byl v parku k vidění již několik dní před veřejnou diskuzí. Nutno pochválit organizátory, že toto bylo občanům k dispozici. Na zastávce autobusu i přímo v parku byly dostatečně velké nákresy renovace i s vysvětlivkami. I v domech na nástěnkách se objevily menší plány a lidé měli možnost je prostudovat. Co tento plán obsahoval popíšu stručně. Stávající trasy chodníků se zruší. Nahradí je tři metry široká stezka, kopírující trasou kolejí. Tedy rovná komunikace namísto stávajících klikatých chodníčků (které na posledních setkáních arch. Sendler chválil). Odpočivadla (celkem devět) by byla umístěna u této rovné multifunkční komunikace a sloužily by pro cyklisty, bruslaře, chodce, ale i děti a seniory. Jsou plánována z betonu a doplnila by je 2,2 metrů vysoká a 8 metrů dlouhá betonová zeď, u které by měly stát lavičky. Zrušeny by byly široké chodníky za domy. Ty by byly nahrazeny jen 1,2 metrů širokými cestičkami z vymývaného betonu, za domy by byly umístěny betonové zídky s předzahrádkami. Návrh nepočítá s téměř žádnou opravou podchodu - ten nepatří městu, nýbrž Českým drahám, které jsou zodpovědné za jeho stav. V neposlední řadě se vykácí 100 stromů! Tyto stromy nebyly v plánu nijak zakresleny!

Toto jsou body, které vyvolaly hlavní emoce. Nikdo z diskutujících (krom jednoho muže) nebyl spokojen s nabízeným návrhem. Lidé chtějí opravit park, stávající chodníky, doplnit poničené lavičky a odpadkové koše, opravit podchod, který je vsetínskou noční můrou. Ale nechtějí kácet tolik stromů, nechtějí další beton ve svém okolí. Nechtějí tak širokou rovnou stezku, na které vzhledem k plánované využitelnosti cyklisty i chodci nebude zachována bezpečnostní situace jako dosud.

2. srpna proběhla schůzka zastupitelů s architekty, na kterých měly být předány návrhy na změny v plánech. Z tohoto jednání ještě nejsou informace, jako zástupci občanů těchto sídlišt chceme znát výsledky jednání a budeme se o ně aktivně zajímat. Nechceme si nechat zničit park, který máme denně před očima a považujeme jej za součást svého domova. Pro nás není rozhodující rychlost úpravy, ale její kvalita. Také je třeba říci, že 14. října 2012 by měl být definitivní návrh parku hotov a v únoru 2013 by se mělo začít s jeho rekonstrukcí.

Tato akce a zkušenost se zničeným náměstím Svobody vyburcovala nás, obyvatele přilehlých domů k tomu, abychom se více začali zajímat, co se v našem městě děje. Spousta obyvatel těchto sídlišť je šťastná, že je v jejím okolí tolik zeleně. Ano, jistě, také jich je spousta nespokojena, hlavně s neudržováním parku, s nevynášením odpadkových košů, s poničenými lavičkami, špatným povrchem chodníků a nefunkčními hřišti.

Já parkem chodím do práce i z práce, k rodičům i na nákup. Když jsem onehdy hlídala přes dovolenou kamarádce psa, vyzkoušela jsem si i roli pejskaře. Trasy chodníků umožňují jít pokaždé jinudy, měnit si svou cestu, vidět park z jiné perspektivy. Cestou parkem oslovuji lidi, kteří tudy procházejí, aby se vyjádřili k rekonstrukci parku. Všichni, se kterými jsem mluvila, mají zájem o zachování parku, mají zájem, aby byl rekonstruován citlivě, ne o to, aby byl zcela změněn a prioritou byla snadnost údržby.

Jak jsem již napsala, parkem chodím skoro pořád a všímám si a vidím. Za poslední dny se dějí změny, v podchodu začalo svítit světlo, stromky zasazené před dvěma lety a mající v kůře zařezané úvazy od kolíků jsou převázány, korunky mají zastřižené, koše se také vynášejí nějak častěji. To je vše strašně dobře, protože to znamená, že nás někdo slyší a má zájem.

Soňa Trochtová
SonaTrochtova@seznam.cz


 
 
Picture
Město Vsetín v červenci představilo záměr revitalizovat rybníček a mobiliář v Panské zahradě za cca 7 milionů korun. Okolo tohoto záměru se opět strhla bouřlivá diskuse – mnohým se nezdálo, že by si relativně nový a slušně vypadající park zasloužil takto vysokou investici. Nakonec se ukázalo, že problém je opět jinde – v nedostatečné komunikaci. Pravou příčinu potřeb rekonstrukce nepřinesla tisková zpráva města, ale až odpověd místostarosty Pavelce na dotazy občanů v diskusi na webových stránkách města.
Původní tisková zpráva města uvádí, že záměr by měl být rozdělen do dvou částí: stavební úpravy jezírka a úpravy komunikací a mobiliáře.

„U jezírka se jedná zejména o jeho celkové vyčištění včetně vyčištění zálivu od usazenin, dále odstranění folie a dlažby na dně, jež tvoří stávající izolaci jezírka. Projekt počítá s návrhem nové izolace. V návrhu počítáme také s tím, že dojde ke stavebním úpravám přívodu a odvodu vody z Bečvy do Bečvy, novému odvedení dešťových vod, a výstavbě nové čerpací stanice včetně nového ostrůvku pro živočichy. Co se týká úpravy komunikací a mobiliáře, lávka včetně zábradlí u vstupu by měla být nahrazena novou,“ vyjmenovala výčet navrhovaných stavebních úprav starostka Iveta Táborská a dodala: „Revitalizaci parku chceme řešit komplexně včetně mobiliáře, tedy laviček, odpadkových košů a podobně, které jsou ve většině případů ve špatném technickém stavu a mnohdy je stav až na hranici životnosti“.

Po přečtení těchto řádků napadne skoro každého, jak je možné, že je přibližně deset let stará rekonstrukce parku ve špatném stavu, zda neprobíhala řádná udržba a proč jedna z cedulí nově instalované naučné stezky jen několik metrů od jezírka pyšně uvádí, že „rybníček má samočistící schopnost“, přičemž to vlastně není pravda.

Biolog Karel Pavelka: Plány města jsou nekonkrétní


Na nekonkrétnost záměru upozornil i profesí biolog a člen Strany zelených Vsetín Karel Pavelka. „To představení revitalizace na webu města je dost nekonkrétní, takže si těžko představit, co se pod tím myslí. Každopádně by se měla představit veřejnosti napřed nějaká studie, co tam zamýšlějí a až po jejím projednání s veřejností by měli zadat podle studie projekt,“ uvádí Karel Pavelka. Podle něj je hlavní problém v malém oběhu vody v jezírku, který byl zapříčiněn nejen zvolenou konstrukcí při jeho stavbě, ale také snahou o úspory v minulých letech. „Jezírko se samo nevyčistí, protože nemá přírodní dno, kde by byly organismy, především červi a další, které jsou schopny vodu do určité miry vyčistit. Navíc je v jezírku málo kyslíku, protože je v něm velmi malý oběh vody – mělo by se více napouštět a také vypouštět. A zde vidím jednoznačně snahu v minulých letech o úsporu provozních prostředků – to něco stojí. Také nefunguje vodotrysk, který měl vodu okysličovat,“ uvedl Pavelka.

Stanislav Pavelec: Rekonstrukce před deseti lety nebyla dobře provedena


Tato slova potvrzuje i zmíněný vysvětlující příspěvek místostarosty Pavelce na webu města. Podle něj si město nechalo zpracovat dvě studie, které jako hlavní problém pojmenovaly malou hloubku nádrže, nedostatečnou cirkulaci vody a celkové řešení nádrže. „Jednoduše řečeno rybníček v Panské zahradě je jakýmsi akváriem bez filtru. Samotná rekonstrukce (před 10 lety) nebyla udělána dobře z hlediska přírodního společenství. Při rekonstrukci se spíše dbalo na to, aby vše dobře vypadalo a neřešila se funkčnost,“ uvádí místostarosta Pavelec.

Následně popsal, jak chce město tyto problémy vyřešit. „Při revitalizaci počítáme s celkovým vyčištěním rybníčku včetně vyčištění zálivu od usazenin, dále s výměnou fóliového (nepropustného) podloží za jílové, se zvětšením hloubky z důvodu přežívání živočichů zimě. Mělo by také dojít ke stavebním úpravám přívodu a odvodu vody z Bečvy a do Bečvy, novému odvedení dešťových vod, a výstavbě nové čerpací stanice včetně nového ostrůvku pro živočichy,“ uvedl Pavelec na webu města.

Opakování problému: nedostatečné informace


Po těchto informacích dostává celá situace úplně jiný rozměr. Namísto na první pohled neefektivního plýtvání penězi na nepotřebnou rekonstrukci parku se vlastně jedná o nápravu zfušované práce Čunkova vedení města z přelomu tisíciletí, které si s dlouhodobou funkčností rybníčku zřejmě nelámalo hlavu. Dojem občanů se už ale bude napravovat jen velmi těžce – většina z nich má z úvodních zpráv pocit, že jde jen o další z nepřipravených plánů na rekonstrukce veřejných prostranství, které se realizují hlavně proto, aby bylo možné vyčerpat evropské dotace.

Přitom stačilo tak málo. Zveřejnit Pavelcem zmiňované studie odborníků. Za jejich účasti poukázat veřejně na neutěšený stav rybníčku (například za účasti médií, aby se informace dostaly k veřejnosti efektivně). Vysvětlit podrobně příčiny situace a potřebnost záměru tak, jak se tomu stalo až později po všetečných dotazech veřejnosti. A následně představit plán, jak do záměru zapojit názory veřejnosti na ty části revitalizace, které jsou srozumitelné většině lidí. Jistě není potřeba nějak podrobně zjišťovat názory občanů na podobu dna jezírka či mechanismu cirkulace vody, ale k podobě mostku či variantám laviček a odpadkových košů by se občané, kteří park využívají, jistě rádi vyjádřili.

Opět se opakuje situace, kterou Vsetín zažil s náměstím Svobody, nebo aktuálně s rekonstrukcí parku Rybníky/Trávníky. Vytváří se konfliktní situace tam, kde by kvalitní a připravená komunikace ze strany města mohla těmto problémům předcházet. Kdy se vedení města konečně poučí?

Michal Berg

 
 
V pátek 15. června proběhla v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vsetíně tisková konference, která shrnula aktuální vývoj situace kolem Náměstí svobody. Představitelé Vsetína společně s architektem projektu Igorem Kovačevičem přednesli závěry z veřejné akce „Návrhy změn Náměstí svobody“, na které bylo představeno a diskutováno šest možných budoucích podob náměstí. O tom, jak vše na zmíněné akci proběhlo a na čem se občané, pan architekt a vedení města shodli, jsme informovali v tomto článku.

Na tiskové konferenci na Městském úřadě jsem představil stanoviska iniciativy Osvoboďme náměstí a shrnul jsem jejich základní body. Zdůraznil jsem, že pozitivně vnímáme veřejné projednávání a jakékoliv veřejné akce vítáme. Absurdní byla reakce místostarosty města Stanislava Pavelce, který popřel existenci naší iniciativy a doslova řekl, že „jsme Strana zelených“. Pominu-li fakt, že sám nejsem členem této strany, dovolím si upozornit na absurdnost, zbytečnost a nesmyslnost místostarostovy poznámky. Názorně totiž ukazuje způsob, jakým někteří představitelé města vnímají občanskou angažovanost. Na jakoukoliv věcnou aktivitu (nikoliv kritiku!) nahlíží jako na politický útok. Namísto pozitivního přístupu k existenci partnera, se kterým mohou vést dialog o aktuálních problémech města, dochází z jejich strany k izolaci a absenci komunikace. 

Je na místě vyzvat k boji za změnu tohoto způsobu myšlení. Pokud jej představitelé města překonají, budou všechny jejich kroky vnímány občanskou veřejností přeci jen v jiném (pozitivnějším) světle.

Pod občanskou iniciativou Osvoboďmě náměstí je podepsáno celkem jedenáct občanů různých profesí a zájmů. Členy Strany zelených jsou dva, jak také transparentně uvádíme v sekci “Kontakty” na našem webu. Pro úplnost pak dodejme, že mimo dvou členů Strany zelených se na akcích Osvoboďme náměstí podílí také členové Valašské filmové společnosti, Sekce experimentálnho knihovnictví, Amnesty International a folklorního souboru Jasénka, pokud by se někdo domníval, že tato informace může být k našim aktivitám relevantní.

Karel Gargulák


Michal Berg, předseda základní organizace Strany zelených a člen iniciativy Osvoboďme náměstí: “Jelikož nám opravdu záleží na veřejném prostranství města Vsetína, profilujeme iniciativu Osvoboďmě náměstí jako nepolitickou. Uvědomuji si, že přímé zahrnutí agendy náměstí Svobody mezi témata Strany zelených by mohlo pomoci získat nějaké “politické body” ve Vsetíně, na druhou stranu by ale z rozprav nad náměstím učinilo věc čistě politickou, což nechceme. Vždyť máme stejný cíl - zlepšit situaci s náměstím. Rád bych, aby vsetínští zastupitelé vnímali aktivní občany jako důležitého aktéra v dialogu a neosočovali je neustále z politických zájmů. To je vůči zástupcům iniciativy i všem ostatním aktivním občanům, kteří nejsou členy politických stran a nemají žádné politické ambice, nefér. Doufám, že jednou bude politická reprezentace města Vsetína nazírat na občanskou společnosti jako na plnohodnotného partnera”. 
 
 
Picture
Rok uplynul od oficiálního předání zrekonstruovaného náměstí Svobody a město Vsetín uspořádalo první veřejnou debatu nad jeho neutěšeným stavem. Občanská iniciativa “Osvoboďme náměstí” jakékoli veřejné akce vítá a vnímá je jako podnětnou půdu pro vytváření preventivních postupů pro budoucí projekty. 
 
Veřejné projednání úprav náměstí Svobody přineslo první konkrétní návrhy, jak nefunkční náměstí upravit. Architekt Igor Kovačevič přednesl šest variant, kterým směrem by se úpravy mohly ubírat, včetně odhadu jejich finanční náročnosti. "Byli jsme velmi potěšeni vstřícným postojem a trpělivostí pana architekta, se kterou si vyslechl všechny podněty a návrhy občanů," uvedl Tomáš Koňařík z iniciativy Osvoboďme náměstí. "Zároveň vítáme jakékoli veřejné akce podobného typu jako podnětnou půdu pro vytváření preventivních postupů pro budoucí projekty města," dodal. 

Ve všech třech fázích čtvrteční veřejné debaty se lidé vyjadřovali zejména k základnímu problému - definici toho, jakou funkci náměstí Svobody pro občany Vsetína vlastně má. "Nakonec se podařilo najít shodu na čtyřech základních funkcích: průchozí prostor pro chodce, prostor pro krátkodobá zastavení a potkávání lidí, jako pietní místo s památníkem a jako prostor, který výrazně ovlivňuje mikroklima v okolních domech, zejména prašnost a teplotu," vyjmenoval výstupy z debaty Tomáš Koňařík.

Občané se také konstruktivně vyjadřovali k předložených tématům - možným úpravám řešení povrchu náměstí, vyššího zapojení zeleně nebo přidání městského mobiliáře. Z diskuse vyplynulo, že ani jedno z nabízených řešení nesplňuje požadavky stoprocentně, ale jejich vhodnou kombinací a dalším dopracováním je určitě možné se dostat k finálnímu a akceptovatelnému výsledku. "Je dobré, že ze strany vedení města padly i konkrétní termíny, tedy září pro představení finální verze úprav náměstí a jaro příštího roku pro plánovanou realizaci úprav," podotkl další člen iniciativy Osvoboďme náměstí Karel Gargulák.

Diskuse se vedla také o způsobu financování úprav, odhady nákladů jednotlivých variant se pohybovaly od 200 tisíc do 2,6 milionu korun. Zástupci vedení města informovali, že financování se bude řešit částečně z reklamací původní stavby, v případě nového mobiliáře pak z rozpočtu města, v úvahu připadají i další externí zdroje. "Ve shodě s panem místostarostou Kořenkem se domníváme, že by neměla být vybrána automaticky nejlevnější varianta, ale taková varianta, která bude funkční dlouhodobě a nevyžádá si za pár let opět nákladné změny," uvedl Karel Gargulák. "Dlouhodobé plánování, do kterého budou zapojeni i občané, je základem dobré správy města," dodal.

klara.bazantova@gmail.com
736 435 829

 
 
Picture
S námi pro Vás za jeden provaz

V úterý 12. 6. 2012 se v jídelně Základní školy Trávníky uskutečnilo setkání občanů města Vsetína s vedením radnice, aby se společně pokusili identifikovat deset největších problémů, které město sužují. Rád bych popsal celou akci z pohledu člověka, který se podobné události účastní prvně.

Nechci být a priori negativní a útočný a za každou cenu hledat hnidy na práci úředníků. Právě o tom mluvila paní starostka ve svém úvodním projevu k více než stovce účastníků akce a za jejími slovy se skrývaly hořce zakoušené emoce, které v ní negativní reakce okolí na její práci vyvolávají. Osobně věřím, že je paní Táborská člověkem zcela oddaným práci pro město, úředníkem poctivým a charakterem nezkorumpovatelným a že její podrážděnost nepramení z ničeho jiného: Cítí-li člověk, že svou práci dělá nejlepším způsobem, který zná, a přesto je za ni v médiích “natírán”, jako největší “zločinec” (v podobném duchu paní Táborská hovořila), musí bojovat s hořkostí. A hořkost je nebezpečná věc, protože v lidech aktivuje primární obranné pudy, které brání racionální diskusi. Zahořklý člověk pak nedokáže rozlišovat mezi konfliktem věcným a osobním. Nechci, aby paní starostka zahořkla, a právě proto nechci, aby tuto reakci vnímala jako další z útoků na její osobu, jehož zájmem je pouhý útok motivovaný nadšením jakéhosi mládežníka, který zrovna objevil svou moc a hodlá ji použít pokud možno k co největšímu znepříjemnění už tak dost namáhavého života úředníkova. Tady ten obšírný důvod jen proto, že tyto tendence z vedení města (v souvislosti s akcí Osvoboďme náměstí, kterou jsem spoluorganizoval) cítím a mrzí mě. Jde mi o to, aby se nad mými připomínkami někdo zamyslel a reflektoval je.

Picture
Chaos, nedemokratičnost a tendenčnost

Myšlenka na setkání s občany v rámci “obecního zdraví”, je skvělá. K průběhu akce mám tři zásadní výtky: chaos, nedemokratičnost a tendenčnost.

Chaos měly na svědomí tyto faktory: Volba metody diskuse, volba akusticky nevhodného prostoru, uvolněné pojetí s chlebíčky, tombolou a vystoupením dětského pěveckého sboru. Motivace zpříjemnit občanům akci je chvályhodná, v tomto případě však přispěla k přílišné rozvolněnosti a hlučnosti. Kdo jako já seděl u jednoho z tematických stolů, (já jsem jich vystřídal několik zkrátka proto, že mě zajímalo více témat,) ví, že bylo možné komunikovat prakticky jen s kolegy na vedlejší židli případně ob židličku, ale to bylo vše. Pokusit se za vyhrazenou zhruba třičtvrtěhodinku vydiskutovat, zapsat problémy a z nich pak vybrat dva nejzávažnější z každé oblasti, bylo fyzicky komplikované. 

Samotné tematické okruhy byly velmi široké a volit dva problémy často znamenalo eliminovat mnohé zásadní věci. Osobně jsem nejvíc času ztrávil u stolu věnovanému kultuře, sportu a volnočasovým aktivitám. Zvolit dva problémy tady znamenalo eliminovat minimálně celou jednu podoblast.

Nejasná nebo nejasně komunikovaná pravidla procesu ve spojení s hlukem, neidentifikovanými úředníky v čelech stolů (netušil jsem, že jde o úředníky, neměli cedulky ani jiné insignie), to vše přispělo k chaosu, který jistě nebyl záměrem organizátorů. Chyby tohoto charakteru jsou omluvitelné a do příště řešitelné volbou lepšího prostoru. Shovívavost už neplatí pro tendenčnost úředníků při volbě hlavních problémů. Z mého pohledu to vypadalo takto: Jako první jsem na velký papír u svého stolu nechal napsat téma, které osobně cítím jako nejpalčivější v oblasti místní kultury a to je rekonstrukce a budoucí využití chřadnoucího Lidového domu. Úředník bod zapsal, ale doplnil ho informací, že by se asi spíš mělo jednat o problémy, které jsou řešitelné v horizontu nějakých dvou let. Namítl jsem, že s nejasnou budoucností dotační politiky EU, by to mohl být právě ten nejakutnější problém. Úředník nejistě pokýval hlavou, chvíli jsem čekal, zda bude diskutovat dál, ale to bylo vše. Nicméně problém byl na papíře.

Když byl papír po půlhodince zaplněn dalšími návrhy, přišlo na hlasování o dvou nejvýraznějších položkách seznamu. Ptám se úředníka, jak to teď uděláme. U stolu v tu chvíli seděla už jen hrstka původního osazenstava, nad papírem se skláněla žena, jak jsem později pochopil, také úřednice. Další korzovali u jiných stolů nebo postávali opodál a nevěnovali pozornost úřednici. Úředník mi odpověděl, že snad budeme hlasovat, ale jak, to nevěděl. Obrátil jsem se tedy na úřednici, která, jak jsem viděl, udělala zrovna u jednoho z témat (absence prostoru pro pořádání kulturních akcí se zastřešeným pódiem) tři čárky. Nerozuměl jsem proč. Opakuji otázku i jí: Co se teď děje? Řekla, že hlasujeme. Ptám se, na základě čeho dělala čárky. Odpověděla, že za ní přišla paní a řekla jí, že by ráda pro tento bod hlasovala. (Proč udělala čárky tři? Snad za sebe a úředníka? Kolik tam bylo úředníků? Mohli hlasovat?) Řekl jsem, že chci v tom případě hlasovat pro svůj bod. Za mě přibyla jen jedna čárka a mé téma bylo tímto “vyřízeno”. Úřednice se (nyní už pouze za asistence jedné další paní) snažila ze zbytku sama vybrat “dvojku”, kterou se nakonec stal stav koupaliště u průmyslovky. Nikoho dalšího jsem hlasovat neviděl.

Picture
Mé pochybnosti vzrostly. Jde o to vybrat skutečné problémy nebo problémy řešitelné v horizontu dvou let, jak mi řekl pan úředník, tedy v zásadě “neproblémy”? A chtějí úředníci slyšet “hlas lidu” nebo jen využívají akci k prosazení vlastních představ a lidmi se jen zaštítit? Nevím, zda se podobná situace opakovala i u ostatních stolů. Vedlejší skupina (téma zdravotnictví a sociálních služeb) se mi zdála podstatně lépe organizovaná a skutečně “demokratická”. Dva zvolené problémy této skupinky “vyhrály” pomyslnou soutěž o nejpalčivější problémy města, jednoduše proto, že šlo o skupinku nejpočetnější.

Tendenčnost byla patrná i v přístupu paní starostky. Ta v jednu chvíli nepřipustila diskusi nad problémem nebezpečného podchodu na Trávníkách, o několik minut později sama začala polemizovat o jiném vybraném tématu (sociální podnik versus stavební parcely) a dokonce nechala plénum hlasovat o vlastním protinávrhu. (Hlasování dopadlo v neprospěch návrhu starostky.)

Přínos akce?

Ptám se proto, jaký vlastně má pro úředníky podobná akce smysl. Pokud mělo jít o zjištění objektivního stavu, nechápu přítomnost a diskuse úředníků u jednotlivých stolů. U toho mého k tendenční volbě témat došlo. Pokud bude tato akce posléze prezentována jako zmíněný “hlas lidu”, pak tvrdím, že je to hlas lidu manipulovaný úřednictvem. Mají-li mít výsledky akce jakousi formu závaznosti pro město, musím ze svého pohledu proti její formě protestovat. Chci věřit, že motivem radnice byla jen touha po efektivitě; tedy ovlivňovat, ale proto, aby se zamezilo výběru témat, která už jsou například řešena jinak, nebo která jsou mimo kompetence obce. Pokud je to tak, pevně doufám, že jako taková bude akce zástupci města i prezentována.

Nemám nic proti chlebíčkům a tombole. Dobrá atmosféra je důležitá, ale ještě důležitější je stanovit a dodržovat pravidla hry. Nelze se hájit tím, že šlo v podstatě o neformální akci. I fotbálek na dětském hřišti je jistě neformální záležitost, ale pravidla se v něm dodržovat musí, aby hra měla smysl a byla fér.

Jaký oficiální status měla/má mít tato akce? Jak se volba témat konkrétně projeví v práci úředníků? Budou témata nějakým způsobem preferována? Jak? Budou při příštích podobných akcích úředníci města na první pohled identifikovatelní? Jaké další kroky budou podniknuty ke větší transparentnosti podobných akcí?

PS: Informace o tom, jaké problémy nakonec akce označila za nejdůležitější, najdete v článku Vsetín hledal deset největších problémů města. Našel je?

Tomáš Koňařík
tomas.konarik111@gmail.com
774246894